Epokeprincipen

TEKNIK

Utmatningen enligt Epokeprincipen ger exakt dosering av såväl torrt som fuktigt, fin som grovkornigt material. Omrörarvalsen finfördelar klumpar i spridningsmaterialet samt förhindrar valvbildning. Via en fjäderunderstödd gummimatta regleras trycket mot den klackförsedda utläggningsvalsen så att rätt mängd material matas ut till ett obelastat transportband för vidarebefordran till spridartallriken. Alternativt kan transportbandet ersättas med en utmatarskruv. Med Epokeprincipen kan du sprida alla kända spridningsmaterial såsom sand, salt, flis etc.