Utbildning

Strömans utbildning ger Er information och kunskap om hur CityCat hanteras och sköts för bästa arbetsresultat, livslängd och ekonomi. Med välutbildade förare och kontinuerligt underhåll skapas förutsättning för långsiktig och god ekonomi.

Genom Strömans återkommande utbildningar ger vi era förare möjlighet att bättra på och friska upp minnet inför säsongen. Vi går igenom både körteknik och ger de senaste råden och kraven för rätt underhåll av CityCat.

Utbildningen är indelad i moment som, säkerhet, teknik, arbetsprinciper, körning och efter körning. Utbildningen ska också ge föraren kunskap och insikt om hur viktigt det dagliga underhållet är för maskinens livslängd och ekonomi.

Kompletterande förarutbildning för CityCat

INNEHÅLL

Arbetsprinciper

 • Systemfunktioner
 • Teknisk data
 • Körteknik med midjestyrning
 • Manövrar och instrument 

Innan körning

 • Oljor
 • Kylvatten
 • Munstycken Körning
 • Start/stop av motor
 • Transport körning
 • Arbete

Efter körning

 • Rengöring
 • Åtgärder
 • Parkering

Deltagarantal: För bästa möjliga kvalitet på kursen maximeras deltagarantalet till 4 st per kurs.

Plats: Hos kund alternativt hos Ströman i Kungälv

För mer information kontakta:

Jan Rhodén

0303-150 52