Film på EasyClean

Bucher CityCat V20 sommar/vinter!

Bucher CityCat V20 högtryckstvätt! 

Bucher CityCat 5006 sommar/vinter!

aktivering av spolmunstycke vänster & höger!

Montering och användning av sugslang!

Möjlighet till vinkling av spolrampen!  

3-borssystem på Bucher CityCat V20!

Epoke TP!