Reservdelar

Ströman har i Kungälv ett stort lager av reserv – och underhålls delar till Epoke, Bucher, och Meiren. Målet är att reservdelar som beställs senast kl. 12.00 skall kunna vara framme senast kl. 12.00 dagen efter. Kunder i närområdet kan givetvis hämta delar på vårat lager i Kungälv.

Reservdelar: reservdelar@stroman.se 

Christer Brunell:0303-150 57 
Mathias Vänervik: 0303-377 802

Priser och rabatter, på avtal förhandlade fram innan 24 februari 2022 ersättas genom en löpande prisreglering som baseras på världsmarknadssituationen. Vår förhoppning är att vi snart återgår till en mer normal marknadssituation så att vi åter kan få en normaliserat pris och leveranssituation. Har man tidigare gynnats genom förmånliga rabattssattser försöker vi att bibehålla dessa i den mån det är möjligt. 

Öppettider: 7:30 – 16:00
Lunch: 12:00 – 12:30

För att komma till servicedelar tryck nedan!

Beställ servicekit här!