Karlstadlake

BLANDANLÄGG

Karlstadlake för vinterväghållning

Karlstadlake Vinter

 • Snabb upptorkning, betyder färre utkallningar.
 • Längre fryspunkt, ner till -15, mindre risk för återfrysning.
 • Färre utkallningar ger stora besparingar
 • Mer restsalt i vägbanan.
 • Skonsammare för miljön.
 • Mycket lämpligt för cykel och gångbanor.

Karlstadlake Sommar – Dambindning Grusväg

 • Mindre känslig för nederbörd
 • Slitkakan blir betydligt tjockare än med torrsalt
 • Stora besparingar upp till 10 000:- per körd mil.
 • Betydligt bättre arbetsmiljömässigt
 • Ekonomiskt mycket bättre än torrsalt
 • Bra för miljön

 Karlstadlake Partikellake – Dambinding Asfalt

 • Binder PM 10 mycket effektivt.
 • Gör egen lake för ca 400:-/m²