Ströman Maskin AB

Ströman Maskin har hjälpt till att göra Sveriges vägar säkrare sedan 1960. Vi är i dag en av landets främsta leverantörer av maskiner för vägunderhåll med ett brett sortiment av sand-/saltspridare, vätskespridare, kombispridare, plogar och sopmaskiner. Det innebär att vi också är en betydelsefull länk i den kedja, som håller våra vägar i bra skick och härigenom förebygger olyckor så långt det någonsin går.

Välj kvalitet

Det har sagts förr men förtjänar att upprepas. Att satsa på kvalitet lönar sig alltid, därför att lång livslängd, minimalt underhåll och färre reparationer ger lägre totalkostnader. Vi har i hela processen från utveckling till färdig maskin mycket höga kvalitetskrav på oss själva samt på våra underleverantörer. En mycket noggrann ytbehandling är ett exempel på vad vi gör för att din investering skall ge bästa totalekonomi.

Välj effektivitet

Den maskin som bäst motsvarar era krav är också den bästa lösningen. Men vad händer om kraven verkar oförenliga? Hur förenar man t.ex. ökad miljöhänsyn med trafiksäkerhet och ekonomi? Här är tex. Epokes vätskespridare ett utmärkt exempel på vad framsynt produktutveckling kan leda till. Genom att använda vätska istället för torrt salt kan saltmängden minska med upp till 50%, med bibehållen effekt.

Resultatet innebär både mindre miljöpåverkan och kraftigt minskade driftskostnader.

Välj kunskap

Rätt inlärt, rätt utfört. En maskin som sköts och används på rätt sätt slits mindre, ger ett bättre resultat och kan utnyttjas effektivare.
Att gå en utbildning i handhavande hos Ströman är en investering som snabbt visar sig i bättre totalkostnader.

Välj original

Alla detaljer som tillsammans är en maskin från Ströman är från början konstruerade att fungera tillsammans. Att sätta in en del som inte är tillverkad enligt ursprungsritningarna påverkar hela maskinens tillförlitlighet och funktion. Genom att använda originaldelar kan du vara säker på att den nya delen är identisk med den gamla, att maskinen motsvarar givna specifikationer och att den uppfyller de krav du har rätt att ställa på en maskin från Ströman.

Välj tillgänglighet

Var i Sverige du än befinner dig har du nära till Ströman. Våra tekniker gör regelbundna turer med servicefordon och tar hand om både förebyggande service och eventuella reparationer på plats. Vi har dessutom en välutrustad serviceverkstad vid vår anläggning i Kungälv och ett nära samarbete med ett antal auktoriserade serviceverkstäder strategiskt lokaliserade runt om i landet.

Välj Ströman Maskin AB

Att välja Ströman som leverantör innebär först och främst att välja kvalitet, effektivitet och optimal totalekonomi.
Trevligt personligt bemötande, får du på köpet. Ring oss så berättar vi mer om våra produkter och vad vi kan erbjuda just dig.

https://www.maskinleverantorerna.se/

Ströman Maskin AB

Härmed intygas att företaget Ströman Maskin är medlem i Maskin Leverantörerna och uppfyller föreningens kvalitetskrav. Certifieringen omfattar Maskinleverantörernas kvalifikationsbestämmelser för medlemmar gällande branschkunskap och god affärsetik. 

Kvalitetsledningssystem

  • Ströman Maskin AB har för sin verksamhet upprättat ett Kvalitetsledningssystem uppfyllande ISO 9001:2000.
  • Kvalitetsledningssystemet har dokumenterats in en kvalitetshandbok, som årligen revideras(ej certifiering).
  • Kvalitetsledningssystemet ska kvalitetssäkra Ströman Maskin AB´s tjänster till kund samt ge vägledning för den egna verksamheten.
  • Kvalitetsledningssystemet baseras på ett processorienterat arbetssätt med kundfokus och en verksamhetsutveckling baserad på ständiga förbättringar.
  • Kvalitetsarbetet berör alla i företaget.
  • Alla bidrar tillsammans för att utföra vårt arbete så att vi får nöjda kunder och en grund för fortsatt verksamhet och utveckling.
En bild på Bucher V20e sopmaskin