Demomaskiner

För att bli mycket nöjd med sitt inköp och vara säker på att man valt rätt maskin är det oerhört viktigt att man har fått testa maskinen i sitt egna område.

Vi på Ströman anser att utan demomaskin är det svårt för kunden att skapa sig en bild av maskinen och dess funktioner. Vi brukar oftast hålla oss till 1-2 dagar beroende på kundens tidigare kunskaper.

Kontakta oss för mer information.