Virtus Basic är en kompakt vätskespridare för mindre områden, spridaren är helt automatisk och hastighetsberoende som lägger ut den exakta mängd material du önskar. Virtus Basic använder jetmunstycken som optimerar spridarbredden mellan 1 – 3 meter vilket minskar materialförbrukningen vilket resulterar även minskade kostnader och minimal miljöpåverkan. Virtus basic är designad för mindre fordon med 3-punktsupphängning