Virtus AST

SAND-/SALTSPRIDARE

Epoke Virtus AST är en vätskespridare som är framtagen för spridning av vätska i höga hastigheter (90 km/h) på vägar där snabba och effektiva insatser krävs. Hela systemet bygger på hög driftsäkerhet och låga driftskostnader.

Vätskespridaren består av vätsketankar, 2st pumpar (om vardera 250 m/l), servomotor, proportional ventil, styrkort och en ramp. På rampen sitter spratronicdysor som skjuter en stråle av vätskan rakt ut från bilen, parallellt med vägbanan. Strålen håller samma hastighets som bilen. Fördelen med detta är att vätskestrålen inte påverkas av fartvinden. Detta betyder att man kan köra med hög hastighet, utan att vätskan slås sönder. Spridningen blir kontrollerad och saltlaken sprids jämt över vägbanan. 3st speciella spraydysor duschar vägbanan rakt bakom bilen med en spridningsbredd på ca 3,5 m oavsett hastighet får man alltid en helt våt vägbana även vid lägre hastigheter.

Vätskespridaren är hastighets beroende dvs. den inställda mängden förblir den samma oavsett hastighet (upp till 90 km/h). Vid ökning av spridningsbredd kopplas stråldysorna in på 4,5,6 m osv.

Drivning: Sker med hjälp av lastbilens hydrauliksystem. Min flöde 45 l/min, Max flöde 50 l/min under kontinuerlig drift. Pikar upp till 75 l/min. Vid det högre kontinuerliga flödet rekommenderas roterande flödesdelare.

Manövrering: Sirius manövreras med Epokes datoriserade styrsystem EpoMaster RS232 (EMC, E1 godkänt), där man enkelt reglerar mängd, bredd, start/stopp samt enkelt ställer in maskinen.

Rostskyddsbehandling och lackering för en lång livslängd enligt följande:

Blästring med stålkulor SA 2,5
Zinkpulverprimer med en tjocklek av 30-60 my
Grundlack 2-komponent polyuretan med tjocklek 30-40 my
Lackering 2- komponent polyuretan med tjocklek 40-60 my
Värmehärdning

Dessutom rost förebyggande åtgärder:

Målning av hydraulkopplingar
Galvanisering av div gråmålade delar
Rostskydd av alla hålrum

Specifikationer 7500, 10000, 12500, 15000:

Volym:
7500 liter

Längd:
5,1 m

Bredd:
2,15 m

Höjd:
1,88 m

Erfordrad flaklängd:
3,2 m

Spridningsbredd:
3-11 m

Spridningsmängd:
10-80 ml/m2

Volym:
10000 liter

Längd:
6,0 m

Bredd:
2,15 m

Höjd:
1,88 m

Erfordrad flaklängd:
4,6 m

Spridningsbredd:
3-11 m

Spridningsmängd:
10-80 ml/m2

Volym:
12500 liter

Längd:
6,9 m

Bredd:
2,15 m

Höjd:
1,88 m

Erfordrad flaklängd:
5,5 m

Spridningsbredd:
3-11 m

Spridningsmängd:
10-80 ml/m2

Volym:
15000 liter

Längd:
7,8 m

Bredd:
2,15 m

Höjd:
1,88 m

Erfordrad flaklängd:
6,5 m

Spridningsbredd:
3-11 m

Spridningsmängd:
10-80 ml/m2