Karlstadlake – effektiv halkbekämpning till minus 15 grader