TILLBEHÖR

  • Klarar smidigt hinder upp till 12cm höga – Skärhållaren gjuts av en särskild polyurethanblandning. Vid ett hinder byter skärhållarsektionen form och flyttar bakåt, så att plogen kan smidigt komma över hindret. Upp till 40 km/tim. kan skärhållaren klara hinder upp till 12cm höga utan problem.
  • Maximal avscanning av vägytan – Skärhållarsektionen med 305 mm längd gör det möjligt att använda olika skärlängder (305 – 1200 mm). Kortare skär är bäst för att följa vägbanan.
  • Mindre buller  – Polyurethan minimerar överföringen av  vibrationer till bladet och förorsakar betydligt mindre buller.
  • Sparar markering på vägytan – Elastisk skärhållare sparar markering på vägytan.
  • Arbetsbredd upp till 8,5 m –Ett helt unikt patenterat parallellogram gör det möjligt att flytta snöplogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. I kombination med Meirens 5,5 m sidovinge kan arbetsbredden nå ända upp till 8,5 meter.
  • Ekonomisk användning av skär – Lyftcylindern möjliggör att trycket på plogen minskas och höjs efter behov, vilket säkerställer en mycket ekonomisk användning av skär.
  • Mindre salt – Maximal avscanning av vägbanan och hydraulisk mekanism för extra skär garanterar renare vägyta även vid första plogning, vilket minimerar behovet av salt.

Stödben
I transportläget stöds parallellogrammet av stödbenet (för lagring). Stödbenet kan beställas antingen manuell eller hydrauliskt justerbart.

  • Maximalt ren vägytan – Det hydrauliska moddskäret med 4-sektion tillförsäkrar en ännu mer effektiv plogning vid lös och blöt snö. Alla skärsektioner på extraskäret har en cylinder som fungerar oberoende av andra sektioner. Detta borgar för ett jämnt marktryck på extraskäret över hela arbetsbredden, så även om spårbildning uppstått i vägbanan, förbättras rengöringen i spåren. Vid önskemål kan hela plogtyngden fördelas till extraskäret så att frontskäret lyfts upp från markytan. Korrekt användning av trycket på extstraskäret, garanterar extremt ren vägyta och mycket mindre slitage på skären. Det går även att montera 6-sektioner hydraulisk moddskäret mekanism till modellerna MSPN3404, MSPN3704 och MSPN4004.
  • Skärbyte på 5-10 minuter – Moddskäret är försett med en snabbkopplingsmekanism för gummiskär som gör det enkelt och bekvämt att montera och justera skärens höjd. Eftersom det inte finns några hål för fastsättning av gummiskäret, tar det bara 5-10 minuter att byta ut eller justera gummiskäret.

Manometer –  hjälper dig att alltid välja rätt tryck på moddskäret, vilket ger dig bästa resultat vid snö plogning. Detta garanterar också en längre livslängd av skären och minimerar din bränsleförbrukning. Manometern kan beställas som extrautrustning för diagonalplog modell MSPN.

Plogbladet kan vara utrustad med en utbytbara, stelt fixerade hörnskär som möjliggör att rengöra kantstenar och stödja plogen mot en kantsten. Hörnskärens kanter är försedda med runda profiler som garanterar smidig snöröjning från kantstenar.
Hörnskär är tillgängligt för diagonalplog modeller (MSPN och MSK).

Istället för utbytbara sidoskär kan flexibla sidoskär beställas som tillval. Den övre delen av det flexibla sidoskäret är monterat på plogbladet och det nedre delen på de yttersta skärhållarna i polyuretan. Om huvudskäret stötet mot ett hinder under plogning trycks det nedre sidoskäret på skärhållarna bakåt tillsammans med huvudskäret och underlättar rörelse över hindret. De flexibla sidoskäret kan beställas som extrautrustning till snöplog modeller: MSPN.

Sidoskydd i plast sparar plogplattan. Plastsidans skydd kan monteras som tillbehör till motorvägsplogmodellerna MSPN, MSK och KSM04.

Justerbar höjd snö flöde, gör det möjligt att styra snöflödet så trafikskyltar inte blir täckta av snö. Den justerbara höjd snö flöde kan beställas för snöplog modeller MSPN.

Justerbara stödhjul

Justerbara stödhjul hjälper till att undvika överdriven slitage av stålklingor vid rengöring på de upplysta vägarna.

Satsen av stödhjulet innehåller en höghållfast fälg, luftdäck och justeringsmekanism. Däckets tryck måste vara 10 bar vid arbetet. Vid plötslig ändring i lufttemperaturen måste däcktrycket kontrolleras igen.

Hjulmekanismens fjäder är konstruerad för att dra hjulet i närheten av mattan i transportläge. Fjäderns spänning kan justeras. Fjädern bör justeras så att hjulet inte kommer i kontakt med fordonet när plogen lyfts.

OBS! Stödhjul kan inte användas med ett hydrauliskt extrablad (modeller LH).