Standalone Datalogger

DATA

Med Standalone från Epoke har du möjlighet att samla in data från produkter och fordon. Standalone är kompatibelt olika Epokesystem som tex. EpoTrack, EpoMini X1.

Exakt positionering med GPS
• Höghastighets 4G-dataanslutning med bakåtkompatibilitet för 3G och 2G
• Stöd för dubbla SIM-kort
• Finns med antingen intern eller extern antenn beroende på behov och installationssituation
• Kräver licens till EpoData
• Installation via USB
• Emission av hastighetssignal (8000 pulser/km) i standard Epoch-kontakter, baserat på data från GPS
och accelerometer