Med Standalone från Epoke har du möjlighet att samla in data från produkter och fordon. Standalone är kompatibelt olika Epokesystem som tex. EpoTrack, EpoMini X1.

Exakt positionering med GPS
• Höghastighets 4G-dataanslutning med bakåtkompatibilitet för 3G och 2G
• Stöd för dubbla SIM-kort
• Finns med antingen intern eller extern antenn beroende på behov och installationssituation
• Kräver licens till EpoData
• Installation via USB
• Emission av hastighetssignal (8000 pulser/km) i standard Epoch-kontakter, baserat på data från GPS
och accelerometer

Ni kan läsa mer på:

Epoke A/S – Datalogger