Sirius Combi AST 4902

SAND-/SALTSPRIDARE

Epoke Sirius AST kombi 4902 är en kombinationsspridare för spridning av salt, sand, eller vätska samt olika kombinationer av detta.

Spridning kan ske på 5 olika sätt:

  1. Torrt matrerial som sand, salt, och flis
  2. Torrt material+vätska
  3. Vätska
  4. Befuktat material
  5. Befuktat + vätska

Sirius har enkel design och de rena linjerna kommer både chaufför och servicepersonal till godo. Den funktionella designen ger mer tid på vägen och mindre tid för lastning och tömning. Fyllning och tömning av vätsketankar sker från mark. Spridning sker genom Epoke principen, där en matarvals med utbytbara klackar, lägger ut material i ett obelastat transportband. Bandet transporterar materialet till tallriken, som fördelar ut inställd mängd. I behållaren finns en omrörarvals som bearbetar materialet. Spridningen sker naturligtvis synkront dvs. den inställda spridningsmängden förblir den samma oavsett spridningsbredd och körhastighet med torrt material är upp till en hastighet 60km/h. Med Epoke principen erhåller man ett material som är fritt från  trafikfarliga klumpar samt stor flexibilitet när det gäller användning av olika spridningsmaterial. Spridning sker även vid backning. Spridartallriken är höj/sänkbar.

Drivning: Sker med hjälp av lastbilens hydrauliksystem( min, flöde 40 l/min, max flöde 55 l/min vid högre flöden

rekommenderas roterande flödesdelare)

Manövrering: Sirius manövreras med Epokes datoriserade styrsystem EpoMaster X1 (EMC, E1 godkänt), där man enkelt reglerar mängd, bredd, start/stopp

samt enkelt ställer in maskinen.

Utläggarvals: Det är möjligt att ta ur valsen utan att montera av klackarna. Som extra tillbehör finns rostfri vals med plastklackar.

Maskinrum: Alla komponenter är placerade lätt överskådligt och tillgängligt för servicepersonal.

Ventilation/dränering och tätning, skyddar el- och hydrauliksystem.

De ovan placerade gångjärnen på luckan gör det lätt att serva utrustningen samtidigt som luckan skyddar mot nederbörd.

Avtömning: Horisontal tömning är monterad på spridaren vilket ger möjlighet att snabbtömma behållaren.

Lastning: Spridaren är monterad på stödben eller på krokram (extratillbehör)

Epoke höghastighets Sirius AST kombi 4902. 90km/h

Epoke Sirius AST kombi för höghastighets spridning är den modernaste, snabbaste och mest effektiva på marknaden.  Sirius AST är den senaste av Epokes spridare med ny design och teknologi med större kapacitet på mängd laken. Den bygger på system från Sirius kombi 4400, den stora lakespridaren, Virtus med dess vätskesystem, Spratronicsdysor och ramp för spridning av lake från 3-11m. Spridningsmängder och bredder när det gäller vanlig torrsaltspridning och befuktat är de samma som Sirius 4400. Spridaren kan köras med torrt material samtidigt som man har dysor med vätska inkopplat.

Specifikationer:

Volym torrt matrial:
5,0 – 9,0 m³

Volym, vätska:
4,0 – 12,3 m³

Totalbredd:
2,08 m

Totallängd:
6,1 m

Höjd över flak:
2,0 m

Erforderlig flaklängd:
4,93 m

Spridningsbredd, torrt:
2-12 m

Spridningsbredd, vätska:
3-11 m

Spridningsmängd, sand:
30 -240 g/m2

Spridningsmängd, salt:
3 – 40 g/m2

Spridningsmängd, vätska:
5 – 80 g/m2

Tomvikt:
2.837 kg