Sirius Combi AST 4900

SAND-/SALTSPRIDARE

Epoke Sirius Combi AST 4900 är en kombinations spridare för spridning av salt, sand, eller vätska samt olika kombinationer av detta. Spridning kan ske på olika sätt:

  1. Salt
  2. Sand
  3. Flis
  4. Befuktat torrt material
  5. vätska
  6. vätska och torrt material

Epoke Sirius Combi AST 4900 är en sandspridare – saltspridare som har en enkel design och de rena linjerna kommer både chaufför och servicepersonal till godo. Den funktionella designen ger mer tid på vägen och mindre tid för lastning och tömning. Fyllning och tömning av vätsketankar sker från mark. Spridning sker genom Epoke principen, där en matarvals med utbytbara klackar, lägger ut material på ett obelastat transportband. Bandet transporterar materialet till tallriken, som fördelar ut inställd mängd. I behållaren finns en omrörarvals som bearbetar materialet. Spridningen sker naturligtvis synkront dvs den inställda spridningsmängden förblir den samma oavsett spridningsbredd och körhastighet med torrt material är hastigheten upp till 60 km/h. Med Epoke principen erhåller man ett material som är fritt från trafikfarliga klumpar samt stor flexibilitet när det gäller användning av olika spridningsmaterial. Spridning sker även vid backning. Spridartallriken är höj-sänkbar.

Drivning: Sker med hjälp av lastbilens hydrauliksystem ( min, flöde 40l/min, max flöde 55l/min vid högre flöden rekommenderas roterande flödesdelare)

Manövrering: Sirius manövreras med Epokes datoriserade styrsystem EpoMaster X1, där man enkelt reglerar mängd, bredd, start/stopp samt enkelt ställer in maskinen.

Utläggarvals: Det är möjligt att ta ur valsen utan att montera av klackarna. som extra tillbehör finns rostfri vals med plastklackar.

Maskinrum: Alla komponenter är placerade lätt överskådligt och tillgängligt för servicepersonal.

Ventilation/dränering och tätning skyddar el- och hydrauliksystem. De ovan placerade gångjärnen på luckan

gör det lätt att serva utrustningen samtidigt som luckan skyddar mot nederbörd.

Avtömning: Horisontal tömning är monterad på spridaren vilket ger möjlighet att snabb tömma behållaren.

Lastning: Spridaren är monterad på stödben eller på krok ram.

Rostskyddsbehandling och lackering för en lång livslängd enligt följande:

Blästring med stålkulor SA 2,5
Zinkpulverprimer med en tjocklek av 30-60 my Grundlack 2-komponent polyuretan med tjocklek 30-40 my
Lackering 2- komponent polyuretan med tjocklek 40-60 my
Värmehärdning

Dessutom rost förebyggande åtgärder:

Målning av hydraulkopplingar
Galvanisering av div gråmålade delar
Rostskydd av alla hålrum

Specifikationer:

Volym, Torrt material:
4,0³ – 9,0 m³

Volym, vätska:
4,0 – 12,0 m³

Totalbredd:
2,07 m

Totallängd:
5,8 m

Höjd över flak:
1,98 m

Erforderlig flaklängd:
4,7 m

Spridningsbredd torrt:
2 – 12 m

Spridningsbredd, vätska:
3 – 8 m

Spridningsmängd, sand:
30 – 240 g/m2

Spridningsmängd, salt:
3 – 40 g/m2

Spridningsmängd, vätska:
5 – 80 g/m2

Tomvikt:
2.473 kg