Sirius AST Twin Runway Combi

SAND-/SALTSPRIDARE

Sirius AST Twin Runway Combi är en spridare från Epoke som är anpassad för spridning av olika typer av vätskor till flygplatser. Spridaren kan också i kombiutförande sprida kombinationer av torrt/vätska, totalt 5 olika sätt som är följande

  1. Torrt material
  2. Befuktat material
  3. Vätska
  4. Torrt material + Vätska
  5. Befuktat material + Vätska

Spridaren är helsynkron det vill säga samma mängd material läggs ut per kvadratkilometer oavsett spridningsbredd och hastighet (upp till 40km/h), spridaren fungerar naturligtvis även vid backning. Som det flesta andra Epoke spridare är denna utrustad med spridning enligt Epoke principen som via omrörarvals och utläggarvals samt ett obelastat transportband för materialet till 2 st rostfria spridartallrikar. Detta gör att man undviker att få ut trafikfarliga klumpar på vägbanan, systemet gör att behållaren töms likformigt i hela behållarens längd. Detta innebär att man inte får några tyngdpunktsförskjutningar på lastbilen. Spridningen av vätska sker genom en separat doserings och utmatarsystem, som via dysor monterade på hydrauliska spridarbommar med tryck sprider ut vätskan på vägbanan. Resultatet blir mycket exakt och inte lika vindkänsligt, som alternativa system.

Drivning: Runway Combi SE drivs genom en dieselmotor monterade på spridaren.

Manövrering: Spridaren manövreras  genom en kontrollpanel i förarhytten och genom Epoke datastyrningsystem EpoMaster X1

Specifikationer:

Volym, torrt material:
4 m³

Volym, vätska:
Sidotankar 2×925 + fronttank 5000 = 6850 liter

Totalbredd:
3,05 m (under 2,45 meter med demonterade spridar bommar)

Totallängd:
Ca. 6,50 m

Spridarbredd, torrt:
upp till 16 meter

Spridarbredd, vätska:
upp till 16 meter

Tomvikt:
Ca. 3700 kg

Vägberoende:
upp till 60 km/h