MSPN

DIAGONALPLOG MED SIDOFÖRSKJUTNING

Diagonalplog till lastbil

BESKRIVNING

MSPN-04 seriens snöplog är lämplig för användning på motorvägar och i städer där låga ljudnivåer är viktiga. Patenterade, skärhållare som kopierar vägytan övervinner smidigt hinder på vägen. Meirens  MSPN snöplog är utrustad med sidoförskjutning gör arbetet mer bekvämt och effektivt, särskilt när man använder en sidoplog. Snöplogen kan utrustas med ett hydrauliskt moddskär med EASY Fix-system för montering av gummiblad.

SIDOFÖRSKJUTNINGEN, N-SERIER DIAGONALPLOGAR MSPN

Meiren presenterar sidoförskjutningen, N-serien diagonalplogar MSPN-04. Den nya N-serien snöplogar kombinerar de bästa egenskaperna hos den högpopulära MSP03 plogen med en helt ny, unik och patenterad skärhållare av polyuretan. Vid ett hinder byter skärhållarsektionen form och flyttar bakåt, så att plogen smidigt kan komma över hindret. Ett helt unikt patenterad parallellogram gör det möjligt att flytta plogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. Korrekt användning av trycket på exstraskäret garanterar en extremt ren vägyta och ett mycket mindre slitage på skären. Vi erbjuder för närvarande följande produkter: MSPN3104, MSPN3404, MSPN3704, MSPN4004, MSPN4604 och MSPN5204.

PATENTERAD SKÄRHÅLLARE AV POLYURETAN

 • Klarar smidigt hinder upp till 12cm höga – Skärhållaren gjuts av en särskild polyurethanblandning. Vid ett hinder byter skärhållarsektionen form och flyttar bakåt, så att plogen kan smidigt komma över hindret. Upp till 40 km/tim. kan skärhållaren klara hinder upp till 12cm höga utan problem.
 • Maximal avscanning av vägytan – Skärhållarsektionen med 305 mm längd gör det möjligt att använda olika skärlängder (305 – 1200 mm). Kortare skär är bäst för att följa vägbanan.
 • Mindre buller  – Polyurethan minimerar överföringen av  vibrationer till bladet och förorsakar betydligt mindre buller.
 • Sparar markering på vägytan – Elastisk skärhållare sparar markering på vägytan.

PATENTERAD PARALLELLOGRAM

Arbetsbredd upp till 8,5 m –Ett helt unikt patenterat parallellogram gör det möjligt att flytta plogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. I kombination med Meirens 5,5 m sidovinge kan arbetsbredden nå ända upp till 8,5 meter.

HYDRAULISK MODDSKÄR-SEKTION

Maximalt ren vägytan – Det hydrauliska extraskäret tillförsäkrar en ännu mer effektiv plogning vid lös och blöt snö. Alla skärsektioner på extraskäret har en cylinder som fungerar oberoende av andra sektioner. Detta borgar för ett jämnt marktryck på extraskäret över hela arbetsbredden, så även om spårbildning uppstått i vägbanan, förbättras rengöringen i spåren. Vid önskemål kan hela plogtyngden fördelas till extraskäret så att frontskäret lyfts upp från markytan. Korrekt användning av trycket på extstraskäret, garanterar extremt ren vägyta och mycket mindre slitage på skären. För modellerna MSPN3404, MSPN3704 och MSPN4004 kan en 6-delig hydraulisk moddskär-sektion installeras.

Skärbyte på 5-10 minuter – Extraskäret är försett med en snabbkopplingsmekanism för gummiskär som gör det enkelt och bekvämt att montera och justera skärens höjd. Eftersom det inte finns några hål för fastsättning av gummiskäret, tar det bara 5-10 minuter att byta ut eller justera gummiskäret.

MANOMETER

Lätt att använda – Manometer hjälper dig att alltid välja rätt tryck på extraskäret, vilket ger dig bästa resultat vid plogning. Detta garanterar också en längre livslängd av skären och minimerar din bränsleförbrukning.

MINIMAL SKADERISK

Hydraulisk skyddsventil avlastar stötbelastningen på plogen och fordonet.

MILJÖFAKTORER

 1. Mindre buller  – Polyurethan minimerar överföringen av  vibrationer till bladet och förorsakar betydligt mindre buller.
 2. Sparar markering på vägytan – Elastisk skärhållare sparar markering på vägytan.
 3. Ekonomisk användning av skär – Lyftcylindern möjliggör att trycket på plogen minskas och höjs efter behov, vilket säkerställer en mycket ekonomisk användning av skär.
 4. Mindre salt – Maximal avscanning av vägbanan och hydraulisk mekanism för extra skär garanterar renare vägyta även vid första plogning, vilket minimerar behovet av salt.
 5. Mindre bränsle – En mer aggressiv skärvinkel (50°) innebär mindre motstånd vid kontakt med snön, vilket minimerar bränsleförbrukningen och garanterar en ren vägyta redan efter en enstaka plogning.

SIDOFÖRSKJUTNINGEN, N-SERIER DIAGONALPLOGAR MSPN

Meiren presenterar sidoförskjutningen, N-serien diagonalplogar MSPN-04. Den nya N-serien snöplogar kombinerar de bästa egenskaperna hos den högpopulära MSP03 plogen med en helt ny, unik och patenterad skärhållare av polyuretan. Vid ett hinder byter skärhållarsektionen form och flyttar bakåt, så att plogen smidigt kan komma över hindret. Ett helt unikt patenterad parallellogram gör det möjligt att flytta plogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. Korrekt användning av trycket på exstraskäret garanterar en extremt ren vägyta och ett mycket mindre slitage på skären. Vi erbjuder för närvarande följande produkter: MSPN3104, MSPN3404, MSPN3704, MSPN4004, MSPN4604 och MSPN5204.

PATENTERAD SKÄRHÅLLARE AV POLYURETAN

 • Klarar smidigt hinder upp till 12cm höga – Skärhållaren gjuts av en särskild polyurethanblandning. Vid ett hinder byter skärhållarsektionen form och flyttar bakåt, så att plogen kan smidigt komma över hindret. Upp till 40 km/tim. kan skärhållaren klara hinder upp till 12cm höga utan problem.
 • Maximal avscanning av vägytan – Skärhållarsektionen med 305 mm längd gör det möjligt att använda olika skärlängder (305 – 1200 mm). Kortare skär är bäst för att följa vägbanan.
 • Mindre buller  – Polyurethan minimerar överföringen av  vibrationer till bladet och förorsakar betydligt mindre buller.
 • Sparar markering på vägytan – Elastisk skärhållare sparar markering på vägytan.

PATENTERAD PARALLELLOGRAM

Arbetsbredd upp till 8,5 m –Ett helt unikt patenterat parallellogram gör det möjligt att flytta plogen i sidled och samtidigt lyfta upp hela plogen. Sidoförskjutningen ger föraren fler alternativ för manövrering av plogen. I kombination med Meirens 5,5 m sidovinge kan arbetsbredden nå ända upp till 8,5 meter.

HYDRAULISK MODDSKÄR-SEKTION

Maximalt ren vägytan – Det hydrauliska extraskäret tillförsäkrar en ännu mer effektiv plogning vid lös och blöt snö. Alla skärsektioner på extraskäret har en cylinder som fungerar oberoende av andra sektioner. Detta borgar för ett jämnt marktryck på extraskäret över hela arbetsbredden, så även om spårbildning uppstått i vägbanan, förbättras rengöringen i spåren. Vid önskemål kan hela plogtyngden fördelas till extraskäret så att frontskäret lyfts upp från markytan. Korrekt användning av trycket på extstraskäret, garanterar extremt ren vägyta och mycket mindre slitage på skären. För modellerna MSPN3404, MSPN3704 och MSPN4004 kan en 6-delig hydraulisk moddskär-sektion installeras.

Skärbyte på 5-10 minuter – Extraskäret är försett med en snabbkopplingsmekanism för gummiskär som gör det enkelt och bekvämt att montera och justera skärens höjd. Eftersom det inte finns några hål för fastsättning av gummiskäret, tar det bara 5-10 minuter att byta ut eller justera gummiskäret.

MANOMETER

Lätt att använda – Manometer hjälper dig att alltid välja rätt tryck på extraskäret, vilket ger dig bästa resultat vid plogning. Detta garanterar också en längre livslängd av skären och minimerar din bränsleförbrukning.

MINIMAL SKADERISK

Hydraulisk skyddsventil avlastar stötbelastningen på plogen och fordonet.

MILJÖFAKTORER

 1. Mindre buller  – Polyurethan minimerar överföringen av  vibrationer till bladet och förorsakar betydligt mindre buller.
 2. Sparar markering på vägytan – Elastisk skärhållare sparar markering på vägytan.
 3. Ekonomisk användning av skär – Lyftcylindern möjliggör att trycket på plogen minskas och höjs efter behov, vilket säkerställer en mycket ekonomisk användning av skär.
 4. Mindre salt – Maximal avscanning av vägbanan och hydraulisk mekanism för extra skär garanterar renare vägyta även vid första plogning, vilket minimerar behovet av salt.
 5. Mindre bränsle – En mer aggressiv skärvinkel (50°) innebär mindre motstånd vid kontakt med snön, vilket minimerar bränsleförbrukningen och garanterar en ren vägyta redan efter en enstaka plogning.

Specifikationer:

MSPN3104

Plogbladets bredd: 
3400 mm

Skärens helhetsbredd: 
3070 mm

Skärens arbetsbredd: 
2290 mm

Max vrid vinkel(vän/hög): 
37º/42º

Skärens skärvinkel:
20º

Plogbladets höjd(väns/höger):
1100/1360 mm

Vikt med std utrustning:
870 kg

Totalvikt:
1085 kg

MSPN3404

Plogbladets bredd: 
3810 mm

Skärens helhetsbredd: 
3370 mm

Skärens min arbetsbredd: 
2505 mm

Max vrid vinkel(vän/hög): 
37º/42º

Skärens skärvinkel:
20º

Plogbladets höjd(väns/höger):
1070/1560 mm

Vikt med std utrustning:
960 kg

Totalvikt:
1275 kg

MSPN3704

Plogbladets bredd: 
4140 mm

Skärens helhetsbredd: 
3680 mm

Skärens min arbetsbredd: 
2730 mm

Max vrid vinkel(vän/hög): 
37º/42º

Skärens skärvinkel:
20º

Plogbladets höjd(väns/höger):
1070/1560 mm

Vikt med std utrustning:
1020 kg

Totalvikt:
1345 kg

MSPN4004

Plogbladets bredd: 
4680 mm

Skärens helhetsbredd: 
3990 mm

Skärens min arbetsbredd: 
2960 mm

Max vrid vinkel(vän/hög): 
37º/42º

Skärens skärvinkel:
30º

Plogbladets höjd(väns/höger):
1060/1540 mm

Vikt med std utrustning:
1075 kg

Totalvikt:
1475 kg

MSPN4604

Plogbladets bredd: 
5290 mm

Skärens helhetsbredd: 
4600 mm

Skärens min arbetsbredd: 
3400 mm

Max vrid vinkel(vän/hög): 
37º/42º

Skärens skärvinkel:
30º

Plogbladets höjd(väns/höger):
1070/1540 mm

Vikt med std utrustning:
1150 kg

Totalvikt:
1570 kg

MSPN5204

Plogbladets bredd: 
5900 mm

Skärens helhetsbredd: 
5213 mm

Skärens min arbetsbredd: 
3900 mm

Max vrid vinkel(vän/hög): 
37º/42º

Skärens skärvinkel:
30º

Plogbladets höjd(väns/höger):
1050/1560 mm

Vikt med std utrustning:
1240 kg

Totalvikt:
1650 kg

Utrustning:

 • Meiren patenterade parallellogramm (lyftram) med beredskap ”Sidoförskjutnings funktion”
 • Sväng- och lyftcylinder
 • Plogbladet är delvis av plast
 • Standardhöjd plogblad
 • Polyuretan skärhållare
 • Fästöglor (med bultförband) enligt standarden för fordonets plogmontageplatta
 • Hydraulslangar med snabbkopplingar ½’’ (hane)
 • Utbytbara styva hörnskär
 • Justerbar snöriktare
 • Hydraulisk skyddsventil för svängcylinder
 • Mekaniskt stödben (för lagring)
 • Meiren säkerhetsmärkning
 • LED-markeringsljus
 • Hög slitstark polyuretanfärg, Meiren gul

Extrautrustning:

 • Sidoförskjutnings funktion, max 1200 mm
 • Manuell sidoförskjutning, max 1200 mm
 • Plogbladets höjd (hög, låg, twincone)
 • Extra stödbågar i mitten av plogbladet
 • Flexibla utbytbara sidoskär
 • Sidoskydd (plast)
 • Hydraulackumulatorer för att trycka och lätta plogen
 • Manuellt justerbara släpskor
 • Manuellt justerbara stödhjul
 • Hydrauliskt moddskär (4 eller 6 sektioner)
 • Manometer för moddskäret
 • Elektrisk extraventil för styrning av moddskäret
 • Trådlös styrning mellan hytt och el-ventiler
 • Elektrisk hydro station
 • Traktor fästen
 • Hydrauliskt snöstop
 • Skär enligt egen önska
 • Gummis- eller polyuretanskär för moddskäret