Motordrift

DRIVSYSTEM

Motordrift betyder att spridaren drivs av en fastmonterad förbrännings motor