Mixus AST

TEKNIK

Grunden för ett bra resultat av åtgärden mot hala vägar är att spridningsmaterialet läggs ut på vägen på ett optimalt sätt. Det fokuserar på en bra spridningsbild. dvs en god fördelning av saltet i hela vägens bredd, samt en skarp avgränsning av spridningsbildens höger och vänster ytterkant.

En bra utspridda bild beror på två faktorer:

  • En fullständig och jämn vätning av saltet
  • En spridarskiva som exakt tilldelar den önskade mängden salt till önskat område på vägen.

Under spridningsarbetet finns det kontinuerliga förändringar i körhastighet, symmetriinställningar, spridningsbredd, och spridning. Det innebär att mängden material som levereras till spridarskiva, mätt i både volym och vikt, ständigt ändras. På traditionella spridningsskivor förändras spridningsbilden typiskt när mängden material som appliceras ökar eller minskar. Mixus AST från Epoke är konstruerad för att kompensera för de förändrade materialmängderna och uppfyller den moderna kraven för en optimal spridningsbild. Mixus AST är resultatet på Epokes högteknologiska utveckling och expertkunskap om spridningsteknik.