KSR

SNÖPLOG – SIDOVINGE TILL LASTBIL

Snöplog sidovinge till lastbil

BESKRIVNING

Snöplog KSR– sidovinge till lastbil är anpassad för fästen som används på den svenska marknaden. Den här produkten förenar välbeprövade och -fungerande ingenjörslösningar med nytt innovativt tänkande. Plogen kan användas på både tre- och fyraxlade lastbilar. Plogbladet är utrustat med en snöriktare vars kastriktning kan ändras enligt användarens önskemål. KSR kommer komma utrustad med fjädrande skär.

BÅDE TRE- OCH

FYRAXLADE LASTBILAR

Snöplog KSR – sidovinge till lastbil är anpassad för fästen som används på svenska marknaden.

Den här produkten förenar välbeprövade och -fungerande ingenjörslösningar med nytt innovativt tänkande. Plogen kan användas på både tre- och fyraxlade lastbilar.

Plogbladet är utrustat med en snöriktare vars kastriktning kan ändras enligt användarens önskemål.

Likaså kan hållare för gummiskär användas på plogen var för sig eller kombinerat med tandade skär.

Specifikationer:

KSR4603

Skärens bredd:
4575 mm

Max arbetsbredd: 
3735 mm

Skärens skärvinkel: 
40º

Skärens antal:
5 x 915 mm

Plogbladets bredd:
600/1461 mm

Lyfthöjd från vägbanan:
270 mm

Max diagonalställning:
50º

Vikt med std utrustning:
910 kg

KSR5503

Skärens bredd:
5490 mm

Max arbetsbredd: 
4466 mm

Skärens skärvinkel: 
40º

Skärens antal:
6 x 915 mm

Plogbladets bredd:
600/1626 mm

Lyfthöjd från vägbanan:
250 mm

Max diagonalställning:
50º

Vikt med std utrustning:
1020 kg

Utrustning:

  • Släpskor
  • Stålskärhållare
  • Säkerhetsmärkning
  • LED- positionsljus
  • Hög slitstark polyuretanfärg, Meiren gul

Extrautrustning:

  • Gummiskärhållare
  • Gummi- och stålskär
  • Ram förlängningen
  • LED – strobe lampor