Hydrauldrift

DRIVSYSTEM

Hydrauldrift betyder att spridaren drivs av lastbilen hydraulik