Gummiskär med tandning

DRIVSYSTEM

Gummiskär med tandning är mycket hållbara gummiskär med speciell metallförstärkning som klarar svåra förhållanden bättre än vanliga gummiskär och se betydligt längre livslängd tack vare slit metall. Gummiskär med tandning är lämplig att använda i stället för gummiskär med alla snöplogar. Gummiskär med tandning innehåller stålbladsegment omgivna av gummi. Gummiskär med tandning kan användas på båda sidor upp till det röda området markerat på skär. Om den ena sidan av skär är utslitet upp till det röda området, vända skär över och använda den andra sidan tills den når det röda området. För att undvika skador på skär får inte användas för mer än den röda linjen, det ska använda upp till 70 mm på båda sidor.

Gummiskär med tandning set (6×510)
Gummiskär med tandning set (6×560)
Gummiskär med tandning set (3×820, 1×920)
Gummiskär med tandning set (3×900, 1×1000)
Gummiskär med tandning set (6×610)
Gummiskär med tandning set (4×1080)