EpoTrack

DATA

Det är en ökande önskan att kunna dokumentera arbetsinsatsen i många olika sammanhang. Epoke har tagit fasta på detta och utvecklat EpoTrack, som med hjälp av elektroniska sensorer och moderna kommunikationsmedel kan insamla och sända data från de flesta maskintypers arbetsinsatser.
Med EpoTrack kan man samla in data från alla typer av maskiner, som tex. gräsklippare, snöplogar, sopmaskiner och sandspridare.