EpoTherm får du ett system för automatisk justering av spridarmängden baserat på kontinuerligt mätning av vägens temperatur. Med EpoTherm får du en konstant övervakning över vägbanans yttertemperatur. Spridarmängden på EpoTherm justeras hela tiden automatisk. Vid högre temperatur så sänks spridningshastigheten och vid längre temperatur så höjs den.

Fördelar att använda EpoTherm

  • Automatisk justering av spridarmängden så att chauffören kan koncentrera sig på att köra lastbilen.
  • Spridarmängden justeras oftare och snabbare än med manuell spridning.
  • Reducerad saltförbrukning, reducerade omkostnader och reducerad miljöbelastning.
  • Spridarmängden ökas vid behov, vilket ökar trafiksäkerheten.
  • Enkel användning via fjärrkontrollen i förarhytten.