EpoSat är Epokes system för automatiserad styrning av sand- och saltspridare. EpoSat sköter spridningen utan att föraren behöver tänka på det, och med hjälp av EpoNav har föraren både karta och röst som informeras vilken väg som ska köras. Innan vintersäsongen börjar kör man igenom spridningsrutten för att göra en sådan exakt inställning med bredder och mängder som möjligt. Efter detta behöver föraren aldrig tänka på spridarens inställningar, utan det sköter spridaren helt och hållet automatiskt. Exakt samma giva och mängd varje rutt, oavsett vem som kör. En spridningsrutt på 40 km kan innehåll mellan 500 till 600 ändringar på spridarens inställningar.

Fördelar med EpoSat

  • Förbättrad trafiksäkerhet
  • Förbättrad arbetsmiljö för chauffören
  • Alltid optimal och säker halkbekämpning
  • Minimal saltförbrukning
  • Reducerade kostnader
  • Mindre miljöbelastning