EpoNav X1

DATA

Att använda EpoNav X1 säkerställs alla fördelar med EpoSat. Föraren informeras fortlöpande och i god tid om rutten och färdriktningen. EpoNav X1 fungerar via EpoMaster X1 fjärrkontrollen och aktiveras med en enda tryck på och av knappen. Med EpoNav X1 kartdisplay och med ljudmeddelanden underlättas förarens arbetsbelastning och kan därmed hålla fokus på vägen. Om inte föraren känner till rutten kan han använda EpoNav X1 för att enkelt ta över nya spridningsuppgifter.