Drivning av väghjul

DRIVSYSTEM

Väghjulet är Epoke-lösning som också gör spridaren oberoende av lastbilen. En Elektrisk lastbil skulle vara en bra lösning med en av de två ovan nämnda driftformerna.