Bucher CityCat 5006 multi kan enkelt konverteras från sopning till vinterdrift. Bucher CityCat 5006 Multi kan utrustas med snöplog som monteras på samma monteringsplatta som dem främre borsten. Snöplogen har en totalbredd på 2,4 meter. Istället för sopbehållaren har du en saltlakespridare på 1,8 m³ för halkbekämpning under vintern. På bara 30 minuter kan du gå från en komplett sopmaskin till en komplett vintermaskin! På så vis får du den kompletta åretruntmaskinen!