Oletto asfaltscontainer AF 25

ASFALTSCONTAINER

asfaltcontainers, asfaltcontainer

Oletto AF25 är en isolerad asfaltscontainer speciellt framtagen för transport och utläggning av varm asfalt. Asfalten behåller sin ideala arbetstemperatur tack vare ett inbyggt gasolsystem. OLETTO AF25 asfaltbehållare består av två separata värmekammare. Kamrarna är isolerade med Rockwool som förhindrar asfalten från kylning och är utrustad med ny teknik inklusive gasbesparing system i båda kamrarna.

Drivning: Sker via lastbilens hydraulik, lastbilen skall vara utrustad med tryck och retur,  min. 27l/min vid 140 bar, max 80 l/min

Specifikationer:

Volym:
1,4 m³

Antal kammare:

Max. kapacitet:
3100 kg

Totalvikt:
4050kg

Tomvikt:
950 kg

Totallängd:
2765 mm

Totalbredd:
1600 mm

Isolering i väggar:
50 mm

Isolering i botten:
30 mm

Gasolförbrukning:
2 kg/timma

Gastryck:
0,75 bar

Volym:
1,8 m³

Antal kammare:
1 kg

Max. kapacitet:
4000 kg

Tomvikt:
980 kg

Totallängd:
2840 mm

Totalbredd:
1600 mm

Isolering i väggar:
50 mm

Isolering i botten:
30 mm

Gasolförbrukning:
0,5 kg/timma

Gastryck:
0,75 bar