Oletto Asfaltscontainer AF 50/75/100

ASFALTCONTAINERS

asfaltcontainers, asfaltcontainer

Oletto AF 50 är en isolerad asfaltscontainer speciellt framtagen för transport och utläggning av varm asfalt. Asfalten behåller sin ideala arbetstemperatur tack vare inbyggt gasolsystem.

Drivning sker via lastbilens hydraulik, lastbilen skall vara utrustad med tryck och retur, min. 27 l/min vid 140 bar, max 80 l/min. Oletto AF 50 är i standard utförande utrustad med Hardox utmatarskruv.

Övrigt: Manuella luckor (hydrauliska extra), hydraulmotor, Sitex kopplingar och mängd-regleringsventil, behållaren är helt isolerad och utrustad med termostat styrd gasoluppvärmning, brännare av typ lamell med automatisk säkring av låga, rostfritt utmatarschakt samt automatisk låsning av luckor är standard. Tömningshastighet 150 kg/min eller, upp till 275 kg/min. AF 50 levereras som standard i gul färg (Ral 1007).

Specifikationer:

AF 50

Volym:
2,8 m3

Max. kapacitet:
6200 kg

Tomvikt:
1500 kg

Totalvikt:
7800 kg

Totallängd:
3820 mm

Totalbredd:
2000 mm

Isolerig i väggar:
50 mm

Isolering i botten:
30 mm

Gasolförbrukning:
2 kg/tim

Gastryck:
0,75 bar

AF 75

Volym:
4,2 m3

Max. kapacitet:
9300 kg

Tomvikt:
1800 kg

Totalvikt:
11,100 kg

Totallängd:
4820 mm

Totalbredd:
2000 mm

Isolerig i väggar:
50 mm

Isolering i botten:
30 mm

Gasolförbrukning:
1,5 kg/tim

Gastryck:
0,75 bar

AF 100

Volym:
5,5 m3

Max. kapacitet:
12,200 kg

Tomvikt:
2100 kg

Totalvikt:
14,300 kg

Totallängd:
5820 mm

Totalbredd:
2000 mm

Isolerig i väggar:
50 mm

Isolering i botten:
30 mm

Gasolförbrukning:
2,0 kg/tim

Gastryck:
0,75 bar