Virtus Lift AST

Vätskespridare

Virtus Lift AST är en den nya generationens små vätskespridare för professionellt bruk.

Virtus Lift AST drivs med fordonets hydrauliksystem. Alla spridarens funktioner styrs via en fjärrkontroll i förarhytten, där datauppsamling dessutom är möjlig. Man reglerar start/stop, spridningsmängden. Spridaren är vägavhängig, dvs. Virtus Lift lägger inställd mängd oberoende hastighet.

På sidan av spridaren sker påfyllning av lake och kontroll av vätskenivån i tanken. Vätskepumpen är en 3-cylindrig membranpump placerad i ett skyddat maskinrum. Spridarbommen finns i tre olika bredder 1 m, 1,3 m och 1,70. På spridarbommen sitter två rader med dysor. Dysorna finns i två olika utförande, stråldysor eller breddysor. Vid arbetshastighet över 20 km/h rekommenderas stråldysor.

Alla mekaniska delar finns på baksidan av spridaren, viket gör det enkelt att använda och serva. Spridning av salt upplösning (NaCi) är den mest miljövänliga form för halkbekämpning i Stadsmiljöer på cykelbanor, vägar mm. eftersom som reducerar saltmängden betydligt. Vätskespridning ger en snabb töande effekt och därmed snabbt en bra friktion för cyklister och fotgängare. Vätskan fördelas jämnt och arbetar sig igenom den frusna ytan.

Specifikationer:

Volym:
700 liter

Totallängd:
1,30 m

Tomvikt:
230 kg

Spridningsbredd:
1 – 3 m

Volym:
1350 liter

Totallängd:
1,67 m

Tomvikt:
650 kg

Spridningsmängd:
10 – 50 ml/m²

Spridningsbredd:
1,3 m