TSL 16

SAND-/SALTSPRIDARE

TSL 16 är en självlastande sand och saltspridare som matar ut materialet med hjälp av en talltrik. TSL 16 är en perfekt sand och saltspridare om du kör till exempel traktor. Spridaren drivs hydrauliskt och materialet förs till spridartallriken via en matarskruv. Spridningsbilden symmetri kan ställas in hydrauliskt, det betyder att all manövrering från spridaren sker från traktorn. Start och stoppstyrning medföljer och det finns möjlighet att köpa till en fullständig hastighetsberoende styrning.

Specifikationer:

TSL 16

Behållarens kapacitet:
1600 liter 

Längd:
1350 mm

Bredd:
2300 mm

Höjd:
1450 mm 

Spridningsmängd:
5-250 g/m²

Spridningsbredd:
2-8 m

Spridningssymmetri:
Steglös/hydraulisk 

Egevikt inkl. upphängning:
725 kg

Min. oljemängd:
40 l/min

Min. oljetryck:
160 bar