Sirius AST

SAND-/SALTSPRIDARE

Epoke Sirius AST är en flakburen sandspridare – saltspridare avsedd för spridning av salt, sand, flis och befuktat salt. Epoke Sirius AST har rena och klara linjer i sin design. Den moderna och väl genomtänka konstruktionen ger chaufför och servicepersonal minimalt med extra stillestånd. Det innebär mindre tid för lastning och service och mer tid på vägen. El-anslutning, ev. Service. lastning och fyllning av vätsketankar görs snabbt och effektivt. Spridningen sker genom Epoke principen där en matarvals med utbytbara klackar, lägger ut material på ett obelastat transportband. Bandet transporterar materialet till tallriken, som sedan lägger ut inställd mängd. I behållaren finns en omrörarvals som hela tiden bearbetar materialet.

Spridartallriken är höj/sänkbar samt fjädrande vid eventuell påkörning. Med Epoke principen erhåller man ett material som är fritt från trafikfarliga klumpar samt stor flexibilitet bland annat när det gäller användning av många olika spridningsmaterial.

Drivning: Sker från fordonets egna hydraulsystem, cs 40 – 50 l/ m vid 170 bar. vid flöden över 50 liter/ min rekommenderas roterande flödesdelare.

Manövrering: Sirius manövreras med Epokes datoriserade styrsystem EpoMaster X1, där man enkelt reglerar mängd, bredd, start/stopp samt enkelt kalibrerar maskinen. Maskinen kan extra utrustas med hydraulisk symmetribild av spridningen. Önskas data- uppsamling väljer man EpoMaster som tillbehör. EpoMaster kan du få i trådlös version.

Spridningen sker naturligtvis synkroniskt dvs. den inställda sprindningsmängden förblir den samma oavsett spridningsbredd och körhastighet är upp till 60 km/h.

Spridningen sker även vid backning.

Utläggarvals: Det är möjligt att ta ur valsen utan att montera av klackarna. som extra tillbehör finns rostfri vals med nitade plastklackar.

Motorrum: Alla komponenter är placerade lätt överskådligt och tillgängligt för servicepersonal. Ventilation/dränering och tätning skyddar el- och hydrauliksystem.

De övre gångjärnen på luckan gör det lätt att serva motorn samtidigt som luckan skyddar mot nederbörd.

Tömning: Hydraulisk tömning är monterad på spridaren vilket ger möjlighet att snabbt tömma behållaren

Övrigt: Varningsljus, arbetsbelysning, uppfällbart kapell, fästanordning för förankring i flak, integrerad stege, uppfällbara stödben med rulle fram för fullastad spridare samt galler i behållaren. På grund av EU:s maskindirektiv ingår numera alltid galler som standard på våra flakspridare.

Specifikationer:

Volym,torrt material:
3,0 – 9,0 m3

Volym, vätska:
1 000 – 5 580 l

Spridningsmängd:
2155 mm

Totalbredd:
2155 mm

Höjd över flak:
1653 mm

Erforderlig flaklängd:
4,93 m

Spridningsmängd torrt:
2-12 m

Spridningsmängd, sand:
30-240 g/m2

Spridningsmängd, salt:
3-40 g/m2

Tomvikt SH, Hydrauldrift:
2187 kg

Lastad max sand:
14 172 kg

Lastad, max vätska, max sand:
18 302 kg