Certus AST

SAND-/SALTSPRIDARE

Epoke Certus AST är en skruvspridare som kan sprida torrt material och befukta med lake. för spridning av salt, sand, eller vätska samt olika kombinationer av detta. Spridning kan ske på 2 olika sätt:

  1. Torrt material
  2. Befuktat material

Certus AST har en helt ny design med låg tyngdpunkt och stor kapacitet. Med ny teknik är spridaren lättare än tidigare, men bär mer material. Helt nya tankar och vätskesystem, ny stark transmission (3500Nm) och en helt ny unik design på skruven gör spridaren till marknadens modernaste och mest lättarbetade. Tyngdpunkten är låg, vilket ger bra viktfördelning på bilen och säkerhet i trafiken.

De rena linjerna kommer både chaufför och servicepersonal till godo. Den funktionella designen ger mer tid på vägen och mindre tid för lastning och tömning. Spridning sker genom att en skruv matar ner materialet i ett schakt vidare ner på tallriken. I behållaren finns en omrörarvals som bearbetar materialet och för det till skruven. Spridningen sker synkront dvs.

den inställda spridningsmängden förblir den samma oavsett spridningsbredd och körhastighet med torrt material upp till 60-70 km/h. Med Epoke principen erhåller man ett material som är fritt från trafikfarliga klumpar samt stor flexibilitet när det gäller användning av olika spridningsmaterial. Spridning sker även vid backning. Spridartallriken är höj och sänkbar.

Drivning: Sker med hjälp av lastbilens hydrauliksystem( min, flöde 40l/min, max flöde 55l/ min vid högre flöden rekommenderas roterande flödes-delare)

Manövrering: Sirius manövreras med Epokes datoriserade styrsystem EpoMaster X1 , där man enkelt reglerar mängd, bredd, start/stopp samt enkelt ställer in maskinen.

Skruv i Hardox: Utmatning sker via nydesignad skruv. Skruven är säkrad i mitten av behållaren för inte resa sig vid tungt material och hård belastning. Skruven drivs av ny transmission som har en vridmoment på 3500 Nm

Omrörare: Spridaren är utrustad med omrörare ( Extratillbehör) som mal sönder ev. klumpar i materialet och ser till att transportera ner allt material till skruven

Maskinrum: Alla komponenter är placerade överskådligt inne i maskinrummet. Servicepersonal och förare arbetar säkert bakom spridaren. Allt är lätt tillgängligt.

Ventilation/dränering och tätning skyddar el- och hydrauliksystem. Integrerad trappa på tallriken och handtag på båda sidorna gör det säkert för förare och servicepersonal.

Lastning: Spridaren är monterad på stödben eller krok ram(extratillbehör)

Rostskyddsbehandling och lackering för en lång livslängd enligt följande: Blästring med stålkulor SA 2,5.

Zinkpulverprimer med en tjocklek av 30-60 my. Grundlack 2-komponent polyuretan med tjocklek 30-40 my. Lackering 2-komponent polyuretan med tjocklek 40-60 my. Värmehärdning.

Specifikationer:

Volym,torrt material:
4,0 till 9,0 m3

Volym,vätska:
1,7 till 3,5 m3

Totalbredd:
2155 mm

Totallängd:
5404 mm

Höjd över flak:
1653 mm

Erforderlig flaklängd:
4,93 m

Spridningsbredd, torrt:
2 – 12 m

Spridningsmängd, sand:
30 – 240 g/m2/min

Spridningsmängd, salt:
3 – 40 g/m2

Tomvikt SH, Hydrauldrift:
2187 Kg

Tomvikt SH, hydrauldrift:
2 187 kg

Lastad max sand:
14 172 Kg

Lastad max vätska, max sand:
18 302 kg