EpoMix 20

BLANDANLÄGG

Blandanlägget som du kan blanda karlstadlake med!

Vätskespridning och befuktning av spridningsmaterialet i förbindelse med halkbekämpning har de senaste åren fått allt större betydelse. Inte utan anledning eftersom man vid användning av dessa två metoder uppnår fördelarna, större genomkörningshastighet i spridaren, besparing av spridningmaterialet då det går fortare att töa upp vägbanan, eftersom det utspridda materialet blir liggande längre tid på vägbanan. Blandningsanläggningen är första ledet i denna process, och EpoMix 20 ansvarar för en effektiv uppblandning av vätska och torrmaterial, således har man en perfekt blandning när spridningen skall påbörjas.

Standard utrustning:

Blandningskar, separat elskåp, separat påfyllningspump från lagertank till spridare, visuel kontroll av anläggningens tillstånd via lampor.

Extrautrusning:

Extra 5000 liters tank, flera kan kopplas samman.

Rostskydd:

Blandningskaret är sandblästrat och behandlat med lösningsmedelsfri epoxy. Tanken är tillverkad i glasfiber.

Specifikationer:

Magasin:
6000 kg salt för 20 m lösning 

Blandningshastighet:
Ca. 5000 l/t

Påfyllningspump:
ca. 400 liter/min

Vattentillförsel:
min. 5000 l/t x 2,5 bar

Lagertank:
5000 liter 

Elanslutning:
3 x 400/230V 50 hz