TSK3403

FRONTPLOGAR

BESKRIVNING

Snöplogen TSK är framtagen för mindre och lättare traktorer med konisk form är främst avsedd för att bortföra snö på sidovägar och mindre byvägar. Justerbar sten utlösning bidrar till att på ett säkert sätt passera över hinder i vägytan och därmed minimeras skador på plogen. Utöver stålblad, som har justerbar skärvinkeln, kan även gummiskär användas. Plogen är utrustad med likadana fasta skärhållare som MSKN. Denna plog passar utmärkt i Norra delarna av Sverige med lite mer snö. Funkar även bra på grusvägar.

Snöplog TSK3403 har en konisk vändskiva och är avsedd för snöröjning på såväl sidovägar som mindre landsvägar och även i städer. Den modernt utformade fjädermekanismen är till för att dämpa stötar orsakade av ojämnt vägunderlag, vilket borgar för snabb och smidig körning över hinder. Stötdämparen fungerar normalt vid hinder med en höjd på upp till 50 mm. Fjädermekanismen gör det möjligt att justera plogens skärvinkel till aggressiv (50°–70° i förhållande till markytan) eller passiv (bakåtvinkel).

1. Aggressiv skärvinkel och konisk form på bladet garanterar en effektiv bra kastlängd på snön.

2. Stor plastkåpa, förhindrar snön att flygande över snöplogen och ger föraren bättre sikt.

3. Sidotilt funktionen är infäst med tre sfäriska lager som garanterar lång livslängd på snöplogen.

4. Plogen är utrustad med fjädrande stenutlösning, där fjäderspänningen kan justeras individuellt efter behov. Vid behov kan även skärvinkeln på stålskären ställas i en aggressivare skärvinkel I förhållande till vägytan. Plogen kan även utrustas med gummi skär.

5. Släpskorna har en hårdmetall på slitytan som ger en lång livslängd.

Specifikationer:

TSK3403

Skärens bredd: 
3365 mm

Max diagonalställning till höger/vänster:
40º/30º

Minsta arbetsbredd till höger(40º):
2575 mm

Minsta arbetsbredd till vänster(30º):
2915 mm

Skärens antal:
2×915 + 1525 mm

Plogbladets höjd(Skären ingår):
885/1305 mm

Skärens skärvinkel(till förhållandet till marken):
50º-100º

Vikt med standard utrustning:
760 kg

Utrustning:

 • Vridcylindrar 2 st
 • Snabbkopplingar 1/2 ”hane”
 • 3-sektioners fjädermekanism
 • infästningsram för traktor/hjullastare
 • Säkerhetsmärkning

Extrautrustning:

  • Parallellogram
  • Gummi och stålskär
  • Justerbara släpskor med hållare
  • Hydraulisk skyddsventil med ackumulator för vridcylindern
  • 2  eller 3 pos. el ventil 24/12 volt med ackumulator 
  • Styrbox mellan hytt och el-ventil (switch)
  • Synkroniserad hydraul fördelare
  • Stenskydd
  • Ledljus