TP 1,5/3/9

SAND-/SALTSPRIDARE

Epoke TP9 Bogserad spridare

TP serien är en 3-punktsupphäng traktorspridare med möjlighet för utläggning via tallrik eller vals. Traktorspridaren är bredd och mängd kompenserad samt vägberoende, vilket betyder att den inställda spridningsmängden per. m2 förblir lika oavsett ändring i spridningsbredd eller fordonets hastighet.

Den går att få i tre utföranden, TP1,5, TP3 och TP9 – vilket är 200,  300 liter respektive 900 liter behållarvolym. De leverareas som standard med EpoBasic – manöverkontroll med möjlighet för datauppsamling (tillval). Med TP spridaren har man möjlighet att lägga alla sorters olika materialtyper via Epokes doseringsprincip, antingen via vals eller via tallriksspridning med en bredd mellan 1,5 – 6 meter. Detta gör att spridaren är unik av sin sort när det finns möjlighet till insats på allt från smala gång/cykelvägar till större parkeringsplatser.

TP serien kännetecknar enkel och servicevänlig design, som gör spridaren lätt att underhålla vilket ger låga driftkostnader. Den är också sandblästrad, rostskyddsbehandlad med tvåkomponents zinkpulverprimer och två komponents top-coat. TP serien kan extra utrustas med befuktningsanlägg. dvs. möjlighet finns att befukta saltet för att minimera saltförbrukningen samt få en effektivare bearbetning av isen. TP 3 levereras då men en lake tank på 200 liter och TP 9 med en 500 liters tank.

Specifikationer TP3, TP9:

TP 1,5

Behållarvolym:
 200 liter                                                 

Förhöjningskrage:
100 liter

Totalbredd:
1100 mm

Spridningsbredd, tallrik:
1-4 m

Spridningsbredd vals:
800 mm

Traktor krav:
 800 kg

Drivning:
Hydraulisk

Trepunkt fäste:
Kategori 0+1

Hydraulolja:
25 liter/m

Hydraloljetryck:
160 bar

Tomvikt:
180 kg

TP 3

Behållarvolym:
 300 liter                                                 

Förhöjningskrage:
100,200,300 liter

Totalbredd:
1300 mm

Spridningsbredd, tallrik:
1,5-6 m

Spridningsbredd vals:
1,2 m 

Traktor krav:
 1 ton

Drivning:
Hydraulisk

Trepunkt fäste:
Kategori 1+2

Hydraulolja:
25 liter/m

Hydraloljetryck:
160 bar

Tomvikt:
280 kg

TP 9

Behållarvolym:
900 liter

Förhöjningskrage:
300 & 600 liter

Totalbredd:
2100 mm

Spridningsbredd tallrik:
1,5-6 m

Spridningsbredd vals:
1,8 m

Traktor krav:
 3 ton

Drivning:
Hydraulisk

Trepunkt fäste:
Kategori 2+3

Hydraulolja:
25 liter/m

Hydraloljetryck:
160 bar

Tomvikt:
475 kg