Plogskär

PLOGAR

plogarna från oss lämpar sig väldigt väl att köras utan hjuluppsättning. Antingen med plogen liggande på moddskäret eller med plogen direkt mot vägbanan

Våra hårdmetallstål passar därför perfekt,  med sin hårdhet alldeles utmärkt till detta arbetssätt. Vi har även plogstål som passar till märken som Mählers och Meiren Holms och Aebi schmidt.

Tester på våra hårdmetall stål har gjorts, vintern 2010-2011 av Danska Vejdirektoratet och Finska Destia.

Man har med hjälp av GPS loggat plogens arbete.  Och fått en bild av hur länge, hur långt och hur många timmar stålet legat mot vägbanan innan det är dags att byta. Testet utfördes genomgående på klass 1 vägar

Testet visade. I en kort sammanfattning att.
Plog med hjul: Livslängd på stålet. 350 timmar.
Plog utan hjul: Livslängd på stålet. 320 timmar
Plogsträcka: 15 000km per ståluppsättning

Specifikationer Tandad:

Specifikationer Slät:

Längd mellan hål:
305 mm

Längd:
912, 1217 mm

Läng mellan tänder:
16 mm

Tändernas höjd:
14 mm

Längd mellan hål:
305 mm

Längd:
610, 792, 912, 1217 mm