EpoSat

DATA

EpoSat är för automatisk styrning av sand – saltspridare. EpoSat sköter spridningen utan föraren behöver tänka på det och med hjälp av EpoNav har föraren både karta och röst som informeras om vilken rutt som skall köras. Innan vintersäsongen börjar kör man igenom spridningsrutten för att göra en sådan exakt inställning med bredder och mängder som möjligt. Efter detta behöver föraren aldrig tänka på spridarens inställningar, utan det sköter spridaren det helt och hållet automatiskt. Exakt samma giva och mängd varje rutt, oavsett vem som kör. En spridningsrutt på 40 km kan innehålla mellan 500 – 600 ändringar på spridarens inställningar. Med EpoSat försvinner risken för den mänskliga faktorn och uppnår alltid samma resultat varje gång du kör rutten. EpoSat är ett webbaserat program och kräver ingen installation på datorn. Det som behövs är internetuppkoppling. Det kräver heller inga uppdateringar i efterhand utan det är alltid senaste versionen. EpoSat har möjlighet till sex detaljerade kartvyer samt två satellitbilder. Ett EpoSat abonnemang gäller till en spridare. För att använda EpoSat på spridaren skall den vara utrustad med EpoMaster X1 och stor fördelarbox.

  • Förbättrad trafiksäkerhet
  • Förbättrad miljö för chauffören
  • Alltid optimal och säker mot halkbekämpning
  • Minimal saltförbrukning
  • Reducerade kostnader
  • Mindre miljöbelastning

Se film här: https://www.youtube.com/watch?v=M0OeYegjX8s