EpoData

DATA

EpoData är den senaste webbaserade produkten från Epoke som är framtagen av programmerare hos Epoke. Appen tillhandhåller stora valmöjligheter. EpoData ger möjlighet att generera och bearbeta stora mängder data och optimeringen av spridningen blir således mycket enklare. För att använda EpoData behöver användaren bara logga in med en vanlig dator med internetåtkomst.